Il Menu
Antipasto
Primi
Secondi
Dolci
540
(serveras till alla runt bordet)
...med vin val
1080

För sällskap på 8 eller fler personer
kontakta oss för aktuell meny
tel. 08-644 45 85